TAG: 敦煌


《诛仙》手游推敦煌联动版,新插画展现敦煌千年文化魅力 Illustration for Zhu Xian Mobile Game by Wu Yao

2019-06-08 21:07 敦煌 诛仙 吴尧 游戏

插画设计师吴尧为《诛仙》绘制了两幅敦煌主题的插画,插画主题为“绝色敦煌 大梦天华”。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行