TAG: GALO GAZA


GALO GAZA服装品牌

2010-05-17 17:41 Italy GALO GAZA 意大利 服装

GALO GAZA品牌由意大利设计师Petra Galogaza创建于2003年,最早专做鞋,以创新的设计而闻名。品牌在市场取得成功后,产品线更延伸到包类及饰品。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行