TAG: 楷书


仓耳字库发布新字体:仓耳今楷01 Tsanger Type Unveils Regular Script 01 Fonts

2018-10-25 12:49 楷书 仓耳 字体

仓耳今楷01有5个字重,每个字重27533个汉字,944个字符,共计142385个字符。

徐伟字体作品:金冬心楷 Jin Nong Kai Regular Script by Xuwei

2017-10-13 12:17 楷书 徐伟

来自设计徐伟的字体作品:金冬心楷。金冬心楷吸收清代金农字体,用魏碑形式对其进行变形,例如横画以9度的倾斜,笔画结束时略向上提。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行