TAG: 泛美运动会


2023年圣地亚哥泛美运动会标志 2023 Pan American Games Logo


圣地亚哥泛美运动会LOGO由举办地Santiago和年份2023组成,主色彩红和蓝正是智利国旗的两个颜色,图案化的2023则加入其它色彩。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行