TAG: 芹沢銈介


芹沢銈介:春夏秋冬 | Four Seasons Typo Katazome from Keisuke Serizawa


<p>芹沢銈介(Keisuke Serizawa )被称为版画家,似乎是不太合适的。芹沢銈介是日本著名的纺织设计家,因为他在Katazome(模具印刷或者称为纸型印刷)方面的贡献,1956年被日本政府定为&ldquo;活国宝&rdquo;。</p>

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行