TAG: APEC


2017年越南APEC峰会标志 | APEC 2017 Logo

2017-02-18 02:30 APEC 越南

<p>2017年越南APEC峰会标志以越南东山铜鼓的划桨及雒鸟为创作理念,上面画有21缕阳光|,其标志着亚太经济合作组织21个成员。作者小组使用蓝、红、黄三色为作品的主要颜色,其体现APEC三大合作支柱。</p>

2016 秘鲁 APEC 峰会标志 | Apec 2016 Peru Logo

2016-07-06 10:30 APEC

<p>2016年亚太经济合作组织领导人峰会设计的灵感来古代秘鲁文明的历史遗产,结合了著名的秘鲁卡拉尔古城(Caral Sacred City)的建筑设计和色彩元素。卡拉尔古城是秘鲁的历史瑰宝,因拥有比埃及金字塔更古老的金字塔而闻名。</p>

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行